Naast de lessen Algemene Muziekleer biedt JMA Muzikea ook individuele instrumentlessen aan.
De leerlingen kunnen hiermee starten na één jaar notenleer.
Leerlingen die reeds in een andere muziekschool, JMA of harmonie een notenleer cursus afgerond hebben zijn ook welkom.

De instrumentlessen worden steeds individueel gegeven - zodat de monitoren kunnen inspelen op de wensen van de leerlingen – en duren 20 of 30 minuten per week.

JMA Muzikea geeft les in zowel klassieke als moderne instrumenten.

Instrumenten verhuur

Wij verhuren zelf geen instrumenten, u kan hiervoor terecht in gespecialiseerde muziekwinkels. bv. Musiccenter te Leuven, Leo Caerts te Leuven.
Voor verhuur van accordeons raadt onze monitor Accordeon Karine in Westmalle aan.

Enkel die instrumenten uit het fanfare aanbod worden door de fanfare Toeterdonk van Tildonk in bruikleen gegeven.
Dit op voorwaarde dat de leerling lid wordt van de fanfare en op regelmatige basis naar de repetities van het instaporkest komt.

U vindt op deze website informatie over het instrument en achtergrond informatie over de leerkracht.