De accordeon in zijn huidige vorm is in 1822 uitgevonden door de heer Buschmann. (Duitsland)
De accordeon is ontstaan uit een mondharmonica en werkt bijgevolg volgens hetzelfde principe, alleen wordt de lucht aangevoerd door een balg. In de kast zitten de tongen die het geluid voortbrengen.
Wanneer je een toets indrukt, stroomt de lucht langs één of meerdere tongen, waarbij deze gaan trillen en geluid ontstaat.
Met je rechterhand kan je via trekken en duwen de balg lucht geven.

Een accordeon is een draagbaar muziekinstrument dat vanwege de manier van geluidvoortbrenging tot de aërofonen wordt gerekend. Op basis van de bespeling is het een toetsinstrument.
Vaak wordt de accordeon verward met andere instrumenten die gebaseerd zijn op het gebruik van doorslaande tongen, zoals de trekzak, de melodeon, de harmonica, de concertina en de bandoleon. De accordeon is echter niet wisseltonig; bij de accordeon wordt bij trekken en duwen dezelfde toon geproduceerd. De accordeon wordt wel eens als buik-orgel beschreven.

accordeonacc1acc2

Er zijn accordeons in vele formaten. De grootte van het instrument wordt o.a. uitgedrukt in het aantal standaardbassen. De bekendste types zijn 32, 40, 48, 60, 72, 80, 96 en 120 bassen.

Er zijn 2 soorten accordeons:

  • Toetsenaccordeons
    Deze hebben aan de rechterkant een pianoklavier.
  • Knopaccordeons
    Deze hebben aan de rechterkant in plaats van toetsen knoppen.

De knopaccordeons kan je dan nog eens onderverdelen: ofwel ligt de do op de eerste rij, ofwel op de tweede, ofwel op de derde rij. Deze types worden respectievelijk do 1, do 2 en do 3 genoemd. 
Qua linkerklavier heb je oudere instrumenten met rechte of Belgische bassen, maar alle nieuwe instrumenten hebben schuine of internationale bassen. 
Op alle accordeons is links een standaardbasmanuaal aanwezig. Dit houdt in dat je slechts een knopje moet indrukken om een heel akkoord te vormen. 
Wens je je te bekwamen in de klassieke literatuur, dan kies je voor een accordeon die links daarbovenop een freebassmanuaal heeft. Dit manuaal treedt in werking door de convertor in te drukken. Hierdoor vervalt het standaardbasmanuaal en worden de knoppen links allemaal enkelvoudige noten (in plaats van hele akkoorden), zodat je linkerklavier eigenlijk het spiegelbeeld is van je rechterklavier en je dus zowel rechts als links tegelijkertijd mooie melodieën kan spelen.

De docent:

Jean Jacques Hottart
Accordeon op dinsdag

Geboren in 1945, begon Jean-Jacques met het bespelen van de accordeon op 6-jarige leeftijd en was in datzelfde jaar al kampioen van Brabant in zijn "BABY" categorie.
Helaas werd Jean-Jacques een paar jaar later, toen hij een accordeon-professional wilde worden, ernstig ziek en moest hij zijn lessen voor 2 jaar opschorten waardoor nooit een accordeonist-pro geworden is.
Jean-Jacques werd Kampioen van Brabant, België, Europa en de Wereld in de klasse "beginner B" en vervolgens in klasse A.
Daarna speelde hij in de jaren ‘70 op kermissen en diverse evenementen voor senioren en anderen, tot hij in 2018 zijn muzikale activiteiten hervatte en dus ook lessen geeft aan aan jong en oud bij JMA Muzikea.
De accordeon zal voor altijd zijn passie blijven gedurende zijn hele leven.