Voor kinderen vanaf het 2de leerjaar

Samen Spelen!

45 minuten samen spelen op orff, blokfluit, eigen instrument,... Met aansluitend 45 minuten notenleer, als ondersteuning voor het spelen.

In het vierde jaar verschuift de klemtoon van ritmes en noten leren lezen, naar luisteren en kennismaken met de muziek- geschiedenis en cultuur.

De lessen Samenspel zijn kindvriendelijk en leeftijdsgericht opgevat:
lezen, schrijven en herkennen van ritme, melodie en samenklank worden ondersteund met zang, Orff-instrumenten, blokfluit, muziek beluisteren en expressie.

- De totale cursus omvat 4 leerjaren
- Ø 90 minuten per week voor Amadeus en Bach

- Ø 60 minuten per week voor Chopin

Voor jongeren volwassenen

Voor jongeren (vanaf het eerste secundair) en volwassenen die een instrument willen leren bespelen, maar weinig of geen notie hebben van notenleer.

- De cursus loopt over 2 leerjaren
- Ø 60 minuten per week.

Handboeken

De meeste klassen gebruiken de handboeken Doe je mee AMV?
Deze boeken (deel A en deel B) worden na inschrijving door het JMA aangekocht en uitgedeeld,

de aankoopsom van € 28,00 wordt nadien overgeschreven op ons rekeningnummer.

Voor Bach moet er dus geen boek aangekocht worden, vermits hier deel B gebruikt wordt.

Amadaeus
Doe je mee AMV 1A
Bach
Doe je mee AMV 1B
Chopin
Eigen cursus
Verdi
Doe je mee AMV 1A + 1B
Wagner
Doe je mee AMV 2A + 2B


Voor het samenspel gebruiken we de boeken Spelemeien, deze zijn in voldoende exemplaren in het muziekatelier aanwezig en hoeven niet aangekocht.

 

Om het allemaal minder formeel te maken spreken wij niet over klassen, maar wel over Amadeus, Bach, Chopin en Debussy (A=1e jaar, B= 2e jaar enz.)

De volwassenen zijn de groepen Verdi en Wagner.